Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

UN Global Compact

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, αφορά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 10 καθολικά αποδεκτών αρχών στους τομείς: των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, για τους Οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με αυτές. Το GlobalCompact αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικών πολιτών και κατά κύριο λόγο ασχολείται με την ανάδειξη και οικοδόμηση της κοινωνικής νομιμοποίησης των επιχειρήσεων και των αγορών.

Ως Εταιρεία «MYTILINEOS» έχουμε δηλώσει εγγράφως, από το 2008, τη δέσμευσή μας στην τήρηση των δέκα αρχών του GlobalCompact, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές επιδόσεις μας, στο πλαίσιο τόσο της παραγωγικής μας διαδικασίας όσο και των ευρύτερων συναλλαγών μας.

Το 2013 αναβαθμίσαμε τη συμμετοχή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο από Active σε Advanced Level καλύπτοντας τις απαιτήσεις των 21 κριτηρίων της σχετικής Αναφοράς προόδου (UNGC Advanced COP Self-Assessment - Updated 1 March 2013)παρουσιάζοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τη δέσμευσή όσο και την πρόοδό μας στην προσπάθεια ένταξης των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου στις εταιρικές μας δραστηριότητες.