Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι αξίες της Εταιρείας μας θα υποστηρίζουν το σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και τη δίκαιη και με αξιοπρέπεια αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας για την εκπαίδευση των ανθρώπινου δυναμικού μας στις πολιτικές που σχετίζονται με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή, ξεκίνησε το 2011, σε πιλοτική μορφή, και επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο προσωπικό ασφαλείας των θυγατρικών μας εταιρειών, αφορώντας είτε άμεσους εργαζόμενους, είτε εργαζόμενους που ανήκουν σε εταιρείες Security.

Το 37% των εργαζομένων που αφορούν στο προσωπικό ασφαλείας των εταιρειών μας, εκπαιδεύτηκε στις πολιτικές προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ οι  θεματικές ενότητες που κάλυψαν την συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσπάθεια ήταν εν συντομία οι ακόλουθες:

 • Υποχρέωση σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Δικαίωμα στη ζωή
 • Ελευθερία της Σκέψης, Συνείδησης και Θρησκείας
 • Σεβασμός στην Ιδιωτική και Οικογενειακή ζωή
 • Ελευθερία της έκφρασης
 • Ουδεμία ποινή άνευ νόμου
 • Απαγόρευση Βασανιστηρίων
 • Απαγόρευση της Δουλείας ή σε εξαναγκασμό σε εργασία
 • Δικαίωμα της ελευθερίας
 • Ελευθερία της συνέλευσης και του συνδικαλίζεσθαι
 • Απαγόρευση της διάκρισης και απαγόρευση της κατάχρησης  των δικαιωμάτων
 • Δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη
 • Τεκμήριο της Αθωότητας.

Επίσης ευρεία αναφορά έγινε στην Θεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδας όσον αφορά στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ρητή απαγόρευση κάθε διάκρισης μεταξύ των ανθρώπων.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό ή καταγγελία παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των υπαλλήλων που παρέχουν υπηρεσίες security. Η συγκεκριμένη προσπάθεια θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με στόχο η εκπαίδευση στις πρακτικές προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ενταχθεί ως μόνιμη ενότητα στο εκπαιδευτικά πλάνα των θυγατρικών μας εταιρειών.