Μέγεθος κειμένου + -

Ιστορική Διαδρομή

H MYTILINEOS, από την ίδρυση της, το 1990, γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη, με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται μια από της ηγετικές βιομηχανικές εταιρείες της χώρας μας με σημαντική διεθνή δραστηριότητα.2017

Επιχειρηματική Πορεία

 
Συγχώνευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με τις βασικές θυγατρικές της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., PROTERGIA A.E. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπογράφει την ένταξή της, ως υποστηρικτής στο Πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υιοθετεί τη διεθνή μεθοδολογία Social Return On Investment (SROI), για τη μέτρηση της κοινωνικής αξίας των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μια πρωτοβουλία που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζεται ως «Sustainability Leader» για τη διαχρονική δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, βάσει του επιχειρηματικού δείκτη Sustainability Performance Directory της πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει με επιτυχία για 8η χρονιά το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, με την υλοποίηση του θεματικού διαλόγου «Μετατρέποντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία» στον τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει για 3η χρονιά την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ξεκίνησε την αναθεώρηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001/2015, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναβαθμίζεται από το επίπεδο «Management» στο επίπεδο «Leadership» της κατάταξης της διεθνoύς πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης Carbon Disclosure Project, για τις επιδόσεις της στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υλοποιεί τη 2η αυτοξιολόγηση, των βασικών επιχειρηματικών της μονάδων, σχετικά με το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημοσιεύει την 4η αυτόνομη Έκθεση Προόδου (CoP - Advanced level) αναφορικά με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact)

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκδίδει για 10η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση δημοσιοποίησης Μη – Χρηματοοικονομικών της Στοιχείων (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης) σύμφωνα με τον οργανισμό GRI (GRI Standards).

2016

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αποφάσιζουν την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • 10 χρόνια Ελληνικής αναπτυξιακής πορείας Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Υπογραφή σύμβασης 7ετούς διάρκειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

 • Η PROTERGIA στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 • Υπογραφή σύμβασης της METKA με την Amandi Energy Limited, η οποία αφορά στη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Γκάνα

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έναρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος SCALE, το οποίο συντονίζεται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών (ειδικότερα Σκανδίου) από τα κατάλοιπα βωξίτη

 • Δημοσιοποίηση της 2ης αναθεωρημένης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Ολοκλήρωση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Υλοποίηση θεματικών διαλόγων «Μιλάμε για το Περιβάλλον» στον τομέα Μεταλλουργίας και «Κοινωνική Επίδραση και Επίδοση» στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας,στο πλαίσιο του θεσμού της ετήσιας Διαβούλευσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τους Κοινωνικούς της Εταίρους

 • 2η χρονιά υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» και «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας των νέων

 • Συμμετοχή στην πρωτοβουλία “Act4Greece”, καλύπτοντας το 17% του συνολικού στόχου του προγράμματος με την παροχή 40.000 υγιεινών και ζεστών γευμάτων σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της Δυτικής Αττικής

 • Δημιουργία ειδικού εργαλείου ενημέρωσης INTEGRATEDValueCreationSCORECARDστο πλαίσιο της ανάδειξης της ενιαίας (χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής) αξίας που παράγει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τη δραστηριότητα της

 • 1η συμμετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην διεθνή πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CarbonDisclosureProject (ενότητα: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων)

 • 2η δημοσίευση της ESG παρουσίασης του Ομίλου προς τους υπεύθυνους επενδυτές βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 3η δημοσίευση της αυτόνομης έκθεσης προόδου του Ομίλου (επίπεδο Advanced level) στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact)

 • 5η  συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2016)

 • 9η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

2015

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Ιδρύεται η ΜΕΤΚΑ EGN - νέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων

 • Η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει το πρώτο σημαντικό έργο στην Υποσαχάρια Αφρική (Γκάνα), για την κατασκευή 10 κινητών αεροστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 • H Μ&Μ Gas συνεχίζοντας την εμπορική της πολιτική για περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου, πουλάει τις πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου σε καταναλωτές που δραστηριοποιούνται στα όρια των ΕΠΑ και έγιναν επιλέγοντες πελάτες με τον ν. 3428/2015 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου»

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • 1η δημοσίευση της παρουσίασης του Ομίλου (ESG) προς τους υπεύθυνους επενδυτές με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 1η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της εταιρίας ΜΕΤΚΑ

 • 8η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

 • 2η έκδοση της έκθεσης προόδου του Ομίλου στο επίπεδο «Advanced level» του Global Compact

 • 4η συμμετοχή στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015)

 • Σχεδιασμός νέου συστήματος Διαχείρισης & Εφαρμογής Κοινωνικής Συνεισφοράς Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ με την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ»

 • Προετοιμασία 2ης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου

 • Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Έναρξη υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Ολοκλήρωση του κοινωνικού προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Υλοποίηση της Ανθρακικής Ουδετεροποίησης των ιστοσελίδων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της εταιρίας ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2014

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Η ΜΕΤΚΑ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση σημαντικού έργου κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα

 • Επιτυχής ολοκλήρωση κατασκευής 8 κινητών αεροστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες στην Αλγερία από τη ΜΕΤΚΑ

 • Η ΜΕΤΚΑ προχωρεί σε υπογραφή σύμβασης για την προσθήκη δυνατότητας λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ρεύματος στο ShattAl-Basra στο Νότιο Ιράκ και με μαζούτ ως καύσιμο

 • Η Protergia ανακοινώνει τη δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έκδοση του 7ου Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες G4 “Inaccordance “ - Core του οργανισμού GRI

 • Υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος έμμισθης απασχόλησης 11 νέων μηχανικών, χωρίς ή με μικρή προϋπηρεσία, στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

 • Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες διεθνώς που υπέγραψαν τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία Call to Action ενάντια στα φαινόμενα της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας του Οργανισμού UN Global Compact

 • Υλοποίηση για 5η συνεχόμενη χρονιά του θεσμού της Διαβούλευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη του σε τοπικό επίπεδο

 • Συμμετοχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» ως πρεσβευτής βιωσιμότητας

 • Συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG (Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων Διακυβέρνησης) του Οργανισμού Bloomberg, για 3η  συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας την 1η και την 5η θέση, με βάση τη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές και τις διεθνείς επιχειρήσεις αντίστοιχα

2013

Επιχειρηματική Πορεία

 
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ υπέγραψε με την Ελβετική πολυεθνική Glencore συμβόλαιο για την πώληση 75.000 τόνων αλουμινίου σε κολόνες και πλάκες, έναντι τιμήματος που ανέρχεται συνολικά σε $200εκ.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064 στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ με στόχο την καταγραφή των πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκπομπών CO2 από τη δραστηριότητά της

 • Υλοποίηση αυτοξιολόγησης όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στους τομείς της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς

 • Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου

 • Υλοποίηση για 4η συνεχόμενη χρονιά, εκ μέρους όλων των θυγατρικών του Ομίλου, του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους σε θέματα Ε.Κ.Ε.

 • Υλοποίηση για 2η συνεχόμενη χρονιά, του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Ομίλου, με τη συμμετοχή όλων των θυγατρικών του εταιρειών

 • Αναβάθμιση της Αναφοράς προόδου (CoP) του Ομίλου, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου GlobalCompact, από Active σε AdvancedLevel

 • Υλοποίηση διαδικασίας εξωτερικής διασφάλισης και αναβάθμιση επιπέδου GRIG3.1 από Β σε Α+ του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου για το 2013

2012

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έλαβε την άδεια εµπορικής λειτουργίας του 3ου σταθµού του, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση φυσικού αερίου σε συνδυασµένο κύκλο. Πρόκειται για το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 436ΜW, της KORINTHOS POWER, που είναι θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (65%) και της MOTOR OIL (35%). Ο σταθµός βρίσκεται στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της MOTOR OIL στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας.

 • Υπογραφή νέας τριετούς σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, Protergia και KORINTHOS POWER με τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

 • Η Power Projects (100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία) ανέλαβε την κατασκευή ενεργειακού έργου στην Αλγερία.

 • Η Protergia ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με την έναρξη λειτουργίας 3 φωτοβολταϊκών σταθμών στην Άρτα, τη Βοιωτία και την Αιτωλοακαρνανία συνολικής ισχύος 11,5MW.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ

 • Η υλοποίηση της 3ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «PROTERGIA A.E.» αντίστοιχα

 • Πρώτη συμμετοχή του Ομίλου στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance) Bloomberg Survey και κατάληψη της πρώτης θέσης στη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν.

 • Οριστική διακοπή της απόθεσης καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001  στην «PROTERGIA Α.Ε.»

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας κατά το πρότυπο OHSAS 18001 στην «PROTERGIA Α.Ε.»

2011

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Έναρξη εμπορικής λειτουργίας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 444MW της PROTERGIA στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

 • Η ΜΕΤΚΑ ανέλαβε την κατασκευή θερμικής μονάδας ισχύος 1250MW στο Ιράκ.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σε GRI G3.1 Level B και επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

 • Η υλοποίηση της 1ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και PROTERGIA A.E. αντίστοιχα

2010

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ γίνεται ο πρώτος ιδιώτης που προχωρά στην προμήθεια ΥΦΑ. Το πρώτο φορτίο ΥΦΑ για λογαριασμό του Ομίλου καταφτάνει στις εγκαταστάσεις της ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ το Μάιο του 2010.

 • Ο Όμιλος καταλήγει σε συμφωνία με την ENEL για την εξαγορά του μεριδίου 50.01% στην ENDESA HELLAS. Με τη συμφωνία αυτή, ο Όμιλος καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της ENDESA HELLAS, που μετονομάζεται σε PROTERGIA και εδραιώνει τη θέση του ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα.

 • Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συστήνει από κοινού με τη MOTOR OIL την εταιρεία M & M GAS Co S.A., με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, που συμβάλλει στην πράξη στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και κατ' επέκταση στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Ίδρυση της Power Projects, θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία.

 • Η ΜΕΤΚΑ ανέλαβε την κατασκευή της μεγαλύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Συρία δυναμικότητας 724 MW.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Δημιουργία επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου

 • Δημιουργία δομών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου

 • Υλοποίηση του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρειών (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ Α.Ε.)

 • Δημιουργία του Τομέα Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής στη Γενική Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου

 • Επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου, G3 LevelB, του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

2009

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η MOTOR OIL ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της αγοράς Φυσικού Αερίου.

 • Οι Όμιλοι MOTOR OIL και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοινώνουν από κοινού σύσταση εταιρείας με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία Φυσικού Αερίου σε κάθε του μορφή (LNG,CNG κ.λπ.).

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Υλοποίηση έργου Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στις εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. & ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

2008

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) εισέρχεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Η συγκεκριμένη μονάδα ισχύος 334MW αποτελεί την πρώτη θερμική μονάδα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που θα ενταχθεί στο εθνικό σύστημα.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας (Joint Venture Agreement) με τη ΜOTOR OIL για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος συνδυασμένου κύκλου ισχύος 437MW με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων της MOTOR OIL στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στη «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»

 • Λειτουργία 2ης Φιλτρόπρεσσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

 • Δέσμευση του Ομίλου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact που αφορά στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς

 • Κατάρτιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), G3 Level C

2007

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Ίδρυση της Endesa Hellas, κατόπιν συμφωνίας με την ισπανική Endesa Europa. Η νέα εταιρία, αρχικής κεφαλαιοποίησης 1,2 δις ευρώ, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα, με προγραμματισμένη ισχύς ως το 2013 πάνω από 1600MW

 • Ολοκλήρωση της τριπλής συγχώνευσης, μέσω απορρόφησης, των εταιριών Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δέλτα Project από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 2004 στην ΜΕΤΚΑ Α.Ε

2006

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εξαγορά των εταιριών Δέλτα Project και Spider Ενεργειακή, με στόχο την ισχυροποίηση του χαρτοφυλάκιου του Ομίλου στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 9001:2000

 • Είσοδος του Ομίλου στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Λειτουργία 1ης Φιλτρόπρεσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την Αλουμίνιον της Ελλάδος

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000

2005

Επιχειρηματική Πορεία

 
Ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού 53% της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός εκ των μεγαλυτέρων πλήρως καθετοποιημένων παραγωγών αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

2002

Επιχειρηματική Πορεία

 
Η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εισέρχεται στο χώρο της παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζοντας ένα εκτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων με αφορμή την υπό εξέλιξη απελευθέρωση της αγοράς.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα Υγείας & Ασφάλειας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εργοστασίων Αλουμινίου της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

2000

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εξαγορά του 43% της μέχρι τότε κρατικής Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ Α.Β.Ε), αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και τη διοίκηση της.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βραβείο Pechiney για την Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλειας, μεταξύ όλων των εργοστασίων αλουμίνας και αλουμινίου του ομίλου Pechiney

1999

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εξαγορά ποσοστού 30% της Hellenic Cooper Mines Ltd, παραγωγού χαλκού στην Κύπρο.

1998

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., του μεγαλύτερου μεταλλοκατασκευαστικού συγκροτήµατος της Ελλάδας.

 • Εξαγορά του μεταλλουργικού συγκροτήματος παραγωγής ψευδαργύρου και μόλυβδου, SOMETRA S.A. στη Ρουμανία.

1996-1997

Επιχειρηματική Πορεία

 
Ο Όµιλος ισχυροποιεί τη θέση του στις διεθνείς αγορές μετάλλων µέσω της σύναψης στρατηγικών συµφωνιών συνεργασίας µε κορυφαία μεταλλουργικά συγκροτήµατα χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αλουµινίου στα Βαλκάνια.

1995

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1991-1994

Επιχειρηματική Πορεία

 
Συγκέντρωση στη μητρική εταιρία, των δραστηριοτήτων των θυγατρικών επιχειρήσεων.

1990

Επιχειρηματική Πορεία

 
Ίδρυση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ως μετεξέλιξη παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης από το 1908.
 
1990
1991-1994
 
 
1995
1996-1997
 
 
1998
1999
 
 
2000
2002
 
 
2005
2006
 
 
2007
2008
 
 
2009
2010
 
 
2011
2012
 
 
2013
2014
 
 
2015
2016
 
 
2017

1990

Επιχειρηματική Πορεία

 
Ίδρυση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ως μετεξέλιξη παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης από το 1908.

1991-1994

Επιχειρηματική Πορεία

 
Συγκέντρωση στη μητρική εταιρία, των δραστηριοτήτων των θυγατρικών επιχειρήσεων.

1995

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1996-1997

Επιχειρηματική Πορεία

 
Ο Όµιλος ισχυροποιεί τη θέση του στις διεθνείς αγορές μετάλλων µέσω της σύναψης στρατηγικών συµφωνιών συνεργασίας µε κορυφαία μεταλλουργικά συγκροτήµατα χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αλουµινίου στα Βαλκάνια.

1998

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., του μεγαλύτερου μεταλλοκατασκευαστικού συγκροτήµατος της Ελλάδας.

 • Εξαγορά του μεταλλουργικού συγκροτήματος παραγωγής ψευδαργύρου και μόλυβδου, SOMETRA S.A. στη Ρουμανία.

1999

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εξαγορά ποσοστού 30% της Hellenic Cooper Mines Ltd, παραγωγού χαλκού στην Κύπρο.

2000

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εξαγορά του 43% της μέχρι τότε κρατικής Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ Α.Β.Ε), αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και τη διοίκηση της.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βραβείο Pechiney για την Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλειας, μεταξύ όλων των εργοστασίων αλουμίνας και αλουμινίου του ομίλου Pechiney

2002

Επιχειρηματική Πορεία

 
Η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εισέρχεται στο χώρο της παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζοντας ένα εκτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων με αφορμή την υπό εξέλιξη απελευθέρωση της αγοράς.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα Υγείας & Ασφάλειας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εργοστασίων Αλουμινίου της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

2005

Επιχειρηματική Πορεία

 
Ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού 53% της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός εκ των μεγαλυτέρων πλήρως καθετοποιημένων παραγωγών αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

2006

Επιχειρηματική Πορεία

 
Εξαγορά των εταιριών Δέλτα Project και Spider Ενεργειακή, με στόχο την ισχυροποίηση του χαρτοφυλάκιου του Ομίλου στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 9001:2000

 • Είσοδος του Ομίλου στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Λειτουργία 1ης Φιλτρόπρεσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την Αλουμίνιον της Ελλάδος

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000

2007

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Ίδρυση της Endesa Hellas, κατόπιν συμφωνίας με την ισπανική Endesa Europa. Η νέα εταιρία, αρχικής κεφαλαιοποίησης 1,2 δις ευρώ, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα, με προγραμματισμένη ισχύς ως το 2013 πάνω από 1600MW

 • Ολοκλήρωση της τριπλής συγχώνευσης, μέσω απορρόφησης, των εταιριών Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δέλτα Project από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 2004 στην ΜΕΤΚΑ Α.Ε

2008

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) εισέρχεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Η συγκεκριμένη μονάδα ισχύος 334MW αποτελεί την πρώτη θερμική μονάδα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που θα ενταχθεί στο εθνικό σύστημα.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας (Joint Venture Agreement) με τη ΜOTOR OIL για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος συνδυασμένου κύκλου ισχύος 437MW με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων της MOTOR OIL στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στη «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»

 • Λειτουργία 2ης Φιλτρόπρεσσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

 • Δέσμευση του Ομίλου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact που αφορά στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς

 • Κατάρτιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), G3 Level C

2009

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η MOTOR OIL ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της αγοράς Φυσικού Αερίου.

 • Οι Όμιλοι MOTOR OIL και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοινώνουν από κοινού σύσταση εταιρείας με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία Φυσικού Αερίου σε κάθε του μορφή (LNG,CNG κ.λπ.).

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Υλοποίηση έργου Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στις εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. & ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

2010

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ γίνεται ο πρώτος ιδιώτης που προχωρά στην προμήθεια ΥΦΑ. Το πρώτο φορτίο ΥΦΑ για λογαριασμό του Ομίλου καταφτάνει στις εγκαταστάσεις της ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ το Μάιο του 2010.

 • Ο Όμιλος καταλήγει σε συμφωνία με την ENEL για την εξαγορά του μεριδίου 50.01% στην ENDESA HELLAS. Με τη συμφωνία αυτή, ο Όμιλος καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της ENDESA HELLAS, που μετονομάζεται σε PROTERGIA και εδραιώνει τη θέση του ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα.

 • Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συστήνει από κοινού με τη MOTOR OIL την εταιρεία M & M GAS Co S.A., με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, που συμβάλλει στην πράξη στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και κατ' επέκταση στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Ίδρυση της Power Projects, θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία.

 • Η ΜΕΤΚΑ ανέλαβε την κατασκευή της μεγαλύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Συρία δυναμικότητας 724 MW.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Δημιουργία επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου

 • Δημιουργία δομών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου

 • Υλοποίηση του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρειών (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ Α.Ε.)

 • Δημιουργία του Τομέα Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής στη Γενική Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου

 • Επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου, G3 LevelB, του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

2011

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Έναρξη εμπορικής λειτουργίας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 444MW της PROTERGIA στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

 • Η ΜΕΤΚΑ ανέλαβε την κατασκευή θερμικής μονάδας ισχύος 1250MW στο Ιράκ.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σε GRI G3.1 Level B και επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

 • Η υλοποίηση της 1ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και PROTERGIA A.E. αντίστοιχα

2012

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έλαβε την άδεια εµπορικής λειτουργίας του 3ου σταθµού του, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση φυσικού αερίου σε συνδυασµένο κύκλο. Πρόκειται για το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 436ΜW, της KORINTHOS POWER, που είναι θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (65%) και της MOTOR OIL (35%). Ο σταθµός βρίσκεται στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της MOTOR OIL στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας.

 • Υπογραφή νέας τριετούς σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, Protergia και KORINTHOS POWER με τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

 • Η Power Projects (100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία) ανέλαβε την κατασκευή ενεργειακού έργου στην Αλγερία.

 • Η Protergia ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με την έναρξη λειτουργίας 3 φωτοβολταϊκών σταθμών στην Άρτα, τη Βοιωτία και την Αιτωλοακαρνανία συνολικής ισχύος 11,5MW.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ

 • Η υλοποίηση της 3ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «PROTERGIA A.E.» αντίστοιχα

 • Πρώτη συμμετοχή του Ομίλου στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance) Bloomberg Survey και κατάληψη της πρώτης θέσης στη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν.

 • Οριστική διακοπή της απόθεσης καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001  στην «PROTERGIA Α.Ε.»

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας κατά το πρότυπο OHSAS 18001 στην «PROTERGIA Α.Ε.»

2013

Επιχειρηματική Πορεία

 
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ υπέγραψε με την Ελβετική πολυεθνική Glencore συμβόλαιο για την πώληση 75.000 τόνων αλουμινίου σε κολόνες και πλάκες, έναντι τιμήματος που ανέρχεται συνολικά σε $200εκ.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064 στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ με στόχο την καταγραφή των πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκπομπών CO2 από τη δραστηριότητά της

 • Υλοποίηση αυτοξιολόγησης όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στους τομείς της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς

 • Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου

 • Υλοποίηση για 4η συνεχόμενη χρονιά, εκ μέρους όλων των θυγατρικών του Ομίλου, του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους σε θέματα Ε.Κ.Ε.

 • Υλοποίηση για 2η συνεχόμενη χρονιά, του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Ομίλου, με τη συμμετοχή όλων των θυγατρικών του εταιρειών

 • Αναβάθμιση της Αναφοράς προόδου (CoP) του Ομίλου, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου GlobalCompact, από Active σε AdvancedLevel

 • Υλοποίηση διαδικασίας εξωτερικής διασφάλισης και αναβάθμιση επιπέδου GRIG3.1 από Β σε Α+ του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου για το 2013

2014

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Η ΜΕΤΚΑ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση σημαντικού έργου κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα

 • Επιτυχής ολοκλήρωση κατασκευής 8 κινητών αεροστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες στην Αλγερία από τη ΜΕΤΚΑ

 • Η ΜΕΤΚΑ προχωρεί σε υπογραφή σύμβασης για την προσθήκη δυνατότητας λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ρεύματος στο ShattAl-Basra στο Νότιο Ιράκ και με μαζούτ ως καύσιμο

 • Η Protergia ανακοινώνει τη δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έκδοση του 7ου Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες G4 “Inaccordance “ - Core του οργανισμού GRI

 • Υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος έμμισθης απασχόλησης 11 νέων μηχανικών, χωρίς ή με μικρή προϋπηρεσία, στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

 • Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες διεθνώς που υπέγραψαν τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία Call to Action ενάντια στα φαινόμενα της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας του Οργανισμού UN Global Compact

 • Υλοποίηση για 5η συνεχόμενη χρονιά του θεσμού της Διαβούλευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη του σε τοπικό επίπεδο

 • Συμμετοχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» ως πρεσβευτής βιωσιμότητας

 • Συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG (Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων Διακυβέρνησης) του Οργανισμού Bloomberg, για 3η  συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας την 1η και την 5η θέση, με βάση τη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές και τις διεθνείς επιχειρήσεις αντίστοιχα

2015

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Ιδρύεται η ΜΕΤΚΑ EGN - νέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων

 • Η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει το πρώτο σημαντικό έργο στην Υποσαχάρια Αφρική (Γκάνα), για την κατασκευή 10 κινητών αεροστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 • H Μ&Μ Gas συνεχίζοντας την εμπορική της πολιτική για περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου, πουλάει τις πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου σε καταναλωτές που δραστηριοποιούνται στα όρια των ΕΠΑ και έγιναν επιλέγοντες πελάτες με τον ν. 3428/2015 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου»

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • 1η δημοσίευση της παρουσίασης του Ομίλου (ESG) προς τους υπεύθυνους επενδυτές με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 1η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της εταιρίας ΜΕΤΚΑ

 • 8η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

 • 2η έκδοση της έκθεσης προόδου του Ομίλου στο επίπεδο «Advanced level» του Global Compact

 • 4η συμμετοχή στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015)

 • Σχεδιασμός νέου συστήματος Διαχείρισης & Εφαρμογής Κοινωνικής Συνεισφοράς Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ με την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ»

 • Προετοιμασία 2ης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου

 • Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Έναρξη υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Ολοκλήρωση του κοινωνικού προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Υλοποίηση της Ανθρακικής Ουδετεροποίησης των ιστοσελίδων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της εταιρίας ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2016

Επιχειρηματική Πορεία

 
 • Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αποφάσιζουν την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • 10 χρόνια Ελληνικής αναπτυξιακής πορείας Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Υπογραφή σύμβασης 7ετούς διάρκειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

 • Η PROTERGIA στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 • Υπογραφή σύμβασης της METKA με την Amandi Energy Limited, η οποία αφορά στη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Γκάνα

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έναρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος SCALE, το οποίο συντονίζεται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών (ειδικότερα Σκανδίου) από τα κατάλοιπα βωξίτη

 • Δημοσιοποίηση της 2ης αναθεωρημένης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Ολοκλήρωση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Υλοποίηση θεματικών διαλόγων «Μιλάμε για το Περιβάλλον» στον τομέα Μεταλλουργίας και «Κοινωνική Επίδραση και Επίδοση» στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας,στο πλαίσιο του θεσμού της ετήσιας Διαβούλευσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τους Κοινωνικούς της Εταίρους

 • 2η χρονιά υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» και «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας των νέων

 • Συμμετοχή στην πρωτοβουλία “Act4Greece”, καλύπτοντας το 17% του συνολικού στόχου του προγράμματος με την παροχή 40.000 υγιεινών και ζεστών γευμάτων σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της Δυτικής Αττικής

 • Δημιουργία ειδικού εργαλείου ενημέρωσης INTEGRATEDValueCreationSCORECARDστο πλαίσιο της ανάδειξης της ενιαίας (χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής) αξίας που παράγει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τη δραστηριότητα της

 • 1η συμμετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην διεθνή πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CarbonDisclosureProject (ενότητα: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων)

 • 2η δημοσίευση της ESG παρουσίασης του Ομίλου προς τους υπεύθυνους επενδυτές βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 3η δημοσίευση της αυτόνομης έκθεσης προόδου του Ομίλου (επίπεδο Advanced level) στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact)

 • 5η  συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2016)

 • 9η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

2017

Επιχειρηματική Πορεία

 
Συγχώνευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με τις βασικές θυγατρικές της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., PROTERGIA A.E. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπογράφει την ένταξή της, ως υποστηρικτής στο Πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υιοθετεί τη διεθνή μεθοδολογία Social Return On Investment (SROI), για τη μέτρηση της κοινωνικής αξίας των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μια πρωτοβουλία που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζεται ως «Sustainability Leader» για τη διαχρονική δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, βάσει του επιχειρηματικού δείκτη Sustainability Performance Directory της πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει με επιτυχία για 8η χρονιά το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, με την υλοποίηση του θεματικού διαλόγου «Μετατρέποντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία» στον τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει για 3η χρονιά την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ξεκίνησε την αναθεώρηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001/2015, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναβαθμίζεται από το επίπεδο «Management» στο επίπεδο «Leadership» της κατάταξης της διεθνoύς πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης Carbon Disclosure Project, για τις επιδόσεις της στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υλοποιεί τη 2η αυτοξιολόγηση, των βασικών επιχειρηματικών της μονάδων, σχετικά με το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημοσιεύει την 4η αυτόνομη Έκθεση Προόδου (CoP - Advanced level) αναφορικά με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact)

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκδίδει για 10η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση δημοσιοποίησης Μη – Χρηματοοικονομικών της Στοιχείων (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης) σύμφωνα με τον οργανισμό GRI (GRI Standards).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies