Μέγεθος κειμένου + -
Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής της θέσης, η MYTILINEOS στοχεύει στη βελτιστοποίηση αλλά και την προαγωγή μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Βασικός στόχος της εταιρείας, μέχρι το 2025, είναι η ενσωμάτωση απαιτήσεων σχετικών με τη βιώσιμη ανάπτυξη στη διαδικασία επιλογής βασικών προμηθευτών καθώς και η δέσμευση των υφιστάμενων στις καλές και υπεύθυνες πρακτικές, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συμπράξεων για καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων και την αμοιβαία εναρμόνιση στόχων και προσδοκιών.

Η MYTILINEOS, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης των πολιτικών και των διαδικασιών της ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των βασικών συνεργατών και προμηθευτών της είναι καταλυτικός αφού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Ο«Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της εταιρείας αποτελεί μια δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζει τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες η MYTILINEOS αναμένει από τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της να υιοθετούν αλλά και να προάγουν με τη σειρά τους στις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους πελάτες τους.