Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Υποστήριξη κοινωνικών φορέων

Υποστήριξη κοινωνικών φορέων

Αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο των Μη-Κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων, όπως και των τοπικών σωματείων και συλλόγων στις ανθρωπιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες του τόπου μας.

Μέρος των σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται, σε ετήσια βάση, με την πεποίθηση ότι η συμβολή μας θα ενισχύσει το έργο και της κοινωνικής δράσης των εθελοντικών οργανώσεων, αποτελούν τα εξής:

  • Συμβολή στην προσπάθεια του «Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος» για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής των ατόμων με φυσική, νοητική ή συναισθηματική υστέρηση
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας
  • Συνεχής υποστήριξη στις των αναγκών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και ιδιαίτερα των παραρτημάτων της στην ελληνική περιφέρεια καθώς και της οργάνωσης ΕΛΕΠΑΠ