Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Συμμετοχή σε δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων

Η MYTILINEOS δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της σε ετήσια βάση στο πλαίσιο ειδικών αξιολογήσεων αναλυτών και εταιρειών κοινωνικά υπευθύνων επενδύσεων (SRI) και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

CDP

Η MYTILINEOS, από το 2016, συμμετέχει εθελοντικά στην παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP – WATER Security με τη δημοσιοποίηση εκτενών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της δραστηριότητας της.