Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Μελέτη Κοινωνικό - Οικονομικής επίδρασης στην Ελλάδα

Στην MYTILINEOS θεωρούμε ότι η ανάπτυξη και η κατάλληλη διαχείριση του Κοινωνικού μας Κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη δυναμικότητα των σχέσεων μας με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων. Ο όρος Κοινωνικό Κεφάλαιο για την εταιρεία έχει ιδιαίτερη σημασία αφού συνδέεται με τον τρόπο λειτουργίας της στις τοπικές κοινωνίες που έχει παρουσία. Αποτελεί τη βάση για το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να αποδίδει τα μέγιστα σε ό,τι αναλαμβάνει, ενώ δίνει ώθηση και ουσία στην επιχειρηματική της αξία. Κυρίως όμως, ο συγκεκριμένος όρος αντιπροσωπεύει τις ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από στοιχεία τα οποία διευκολύνουν τόσο το διάλογο όσο και τη συνεργασία μαζί τους με στόχο το αμοιβαίο όφελος.

Διαδικασία Διαβούλευσης Κοινωνικών Εταίρων

Tο αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας της Διαβούλευσης κάθε έτους παρουσιάζονται εκτενώς στα ακόλουθα αρχεία όπου και αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες των βασικών Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS:

ΈτοςΠεριγραφήΑρχείο
2017 Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους PDF
2016 Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους PDF
2015 Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους PDF
2014 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF
2013 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF
2012 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF
2011 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF