Μέγεθος κειμένου + -
Περιεχόμενα

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€6,57

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+4,29%

Κεφαλαιοποίηση

€938.794.927,77

Περιεχόμενα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτικες Σχεσεις