Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Βασικοί Μέτοχοι

Βασικοί Μέτοχοι

Βασικοί Μέτοχοι
KILTEO LTD 13,1
FREZIA LTD 13,4
Ξένοι Θεσμικοί 38,7
Έλληνες Θεσμικοί 10,1
Retail 24,6

Ετήσια Δελτία

2018 Ετήσιος Απολογισμός

2018 Ετήσιος Απολογισμός

| PDF |   | (2,65MB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2018 σε μορφή pdf ή online έκδοση