Μέγεθος κειμένου + -
Επαναγορές Ιδίων Μετοχών

Επαναγορές Ιδίων Μετοχών

Δεν υπάρχει σε ισχύ πρόγραμμα επαναγοράς ίδιων μετοχών.

Ετήσια Δελτία

2018 Ετήσιος Απολογισμός

2018 Ετήσιος Απολογισμός

| PDF |   | (2,65MB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2018 σε μορφή pdf ή online έκδοση


Επικοινωνία IR