Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Υπεύθυνη Διαχείριση Νερού

Υπεύθυνη Διαχείριση Νερού

Η περιβαλλοντική μας πολιτική εστιάζει στην εξασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού, αφού, τόσο ο Tομέας της εξορυκτικής διαδικασίας των πρώτων υλών, όσο και της διαδικασίας παραγωγής αλουμινίου καθιστούν την Εταιρεία σημαντικό καταναλωτή υπόγειων υδάτων σε συγκεκριμένες περιοχές δραστηριοποίησης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του φυσικού πόρου, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν τόσο στην αποδοτική διαχείριση (μηδενικές απώλειες – διαρροές) όσο και στην εξοικονόμηση (με ανακύκλωση, συστηματική επαναχρησιμοποίηση ή και περιορισμό όταν είναι αναγκαίο) του νερού.

Στην κατεύθυνση αυτή:

  • Πάγια πρακτική επιμέρους Τομέων Δραστηριότητας και των θυγατρικών μας εταιρειών αποτελεί η συνεχής επίβλεψη και καθοδήγηση της συμπεριφοράς του προσωπικού τους για τον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού
  • Σε όλα τα κτήρια των γραφείων της MYTILINEOS έχουν τοποθετηθεί συστήματα αυτόματης ροής νερού με φωτοκύτταρο με στόχο τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της κατανάλωσης
  • Σε ετήσια βάση ορίζονται στόχοι για την κατανάλωση νερού ανά παραγωγικό Tομέα, ενώ λαμβάνονται και ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση ξηρασίας, εφ’ όσον συντρέχει λόγος
  • Σε καθημερινή βάση γίνεται έλεγχος για την προσαρμογή στους κανόνες όπως: απαγόρευση της χρήσης νερού για τους βιομηχανικούς καθαρισμούς (όπου είναι εφικτό να γίνουν με χρήση μηχανικών μέσων) και για το πλύσιμο των οχημάτων
  • Υλοποιείται συγκέντρωση και χρήση λιμναζόντων νερών σε υπόγεια εργοτάξια
  • Υλοποιείται συγκέντρωση και αξιοποίηση όμβριων υδάτων σε ειδική λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας περίπου 6.000 m3 νερού, σε ειδικά διαμορφωμένη έκταση ενός μη ενεργού μεταλλείου
  • Επίσης, γίνεται χρήση νερού, που προκύπτει από το φυσικό διαχωρισμό στα συνεργεία των εργοταξίων, για πότισμα των αποκατεστημένων περιοχών, ενώ έχουν προηγηθεί μετρήσεις σε εγκεκριμένα εργαστήρια και εξασφαλίζονται οι συνθήκες εκείνες που πιστοποιούν ότι το νερό είναι κατάλληλο για άρδευση

Επιπροσθέτως, οι περιοχές άντλησης νερού των θυγατρικών εταιρειών αλλά ιδιαιτέρως του Τομέα Μεταλλουργίας μας, την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται ένα δίκτυο γεωτρήσεων στο χώρο γύρω από τις εγκαταστάσεις της, δεν συμπεριλαμβάνουν υδάτινες μάζες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, λόγω της ύπαρξης κάποιου συγκεκριμένου απειλούμενου είδους φυτού ή ζώου ή που βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη.