Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Υπεύθυνη Διαχείριση Ενέργειας

Υπεύθυνη Διαχείριση Ενέργειας

Η πολιτική μας, σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση ενέργειας, εκφράζεται κυρίως από την αυτοδέσμευσή μας να διενεργούμε συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων μας, τόσο στις εργοστασιακές μονάδες, όσο και στις κεντρικές εγκαταστάσεις κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Βασική προτεραιότητά μας, αποτελεί ο καθορισμός ετήσιων στόχων ελέγχου και μείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας πρωτίστως στις παραγωγικές μας μονάδες.

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, η διαδικασία παραγωγής αλουμινίου, που αποτελεί για την Εταιρεία μία από τις  υψηλότερες σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας διαδικασίες μαζί με  εκείνη της παραγωγής ασβέστη, υλοποιούνται σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνουν:

 • Ελέγχους στην ποιότητα εργασίας
 • Ημερήσιους και εβδομαδιαίους ελέγχους στην ποιότητα της αλουμίνας
 • Κινητοποίηση και  ευαισθητοποίηση προσωπικού στο βαθμό που εμπλέκεται
 • Βελτιστοποίηση παραμέτρων
 • Έγκαιρος εντοπισμός προβληματικών εξαρτημάτων
 • Βελτίωση εξοπλισμού και μεθόδων μέσω ερευνών και  πειραματισμών

Στο συγκεκριμένο τομέα, μια σημαντική μας πρωτοβουλία, για τη μείωση της κατανάλωσης άμεσης ενέργειας ήταν η τροφοδότηση  της εργοστασιακής μας μονάδας στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας με ατμό υψηλής πίεσης από νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής - Θερμικής ενέργειας (334MW, φυσικού αερίου), γεγονός που οδήγησε στην κατάργηση του Τμήματος Ενέργειας που εξυπηρετούσε μέχρι τώρα το σκοπό αυτό.

Στον ενεργειακό χώρο, τοποθετούμαστε στρατηγικά, προωθώντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη παραγωγική δυνατότητα ισχύος και πρωτοστατούμε με σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, υδραυλική, ηλιακή). Οι βασικές δραστηριότητές μας στον συγκεκριμένο τομέα, υλοποιούνται μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας PROTERGIA και περιλαμβάνουν:

 • Την παραγωγή ενέργειας κυρίως από θερμικές μονάδες
 • Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ
 • Την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

Οι επενδύσεις αυτές αποβλέπουν στην εξισορρόπηση της συνεχόμενα αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης, τη συνεισφορά επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας για αύξηση της πράσινης ενέργειας (βάσει του στόχου της Ε.Ε. οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντιστοιχούν στο 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2020), καθώς και τη μείωση των αερίων ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στον Τομέα Έργων EPC (ΜΕΤΚΑ), οι προσπάθειές μας εστιάζονται στην ανάληψη συστηματικών πρωτοβουλιών ορθής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως:

 • Αντικατάσταση οροφών των εργοστασίων και μηχανουργείων με διαφανή πάνελ για αύξηση φυσικού φωτισμού και μείωση χρόνου χρήση λαμπτήρων
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με αντίστοιχους ιονισμού
 • Αντικατάσταση εταιρικών οχημάτων κάθε 3 ή 4 έτη με αντίστοιχα νεότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου
 • Tακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Εταιρείας
 • Τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών στους υαλοπίνακες των κτιρίων της εταιρείας για μείωση της χρήσης κλιματιστικών τους θερινούς μήνες
 • Εφαρμογή προγραμμάτων αντικατάστασης εξοπλισμού εργοστασίων με μηχανήματα νεότερης τεχνολογίας και μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης
 • Χρήση φωτοτυπικών και άλλων συσκευών τεχνολογίας “Energy saver”
 • Αντικατάσταση του πετρελαίου ως καύσιμο θέρμανσης με φυσικό αέριο που είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον

Επιπροσθέτως, για τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης σε περιφερειακά τμήματα (μη άμεσα παραγωγικά π.χ. συνεργεία, γραφεία, εστιατόρια, αίθουσες συνεδριάσεων, κλπ) των επιχειρηματικών μας μονάδων, επενδύουμε στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και στην εκπαίδευσή τους στην ορθολογική διαχείριση των φωτεινών πηγών και του ηλεκτρικού εξοπλισμού μέσα από ενημερωτικές εκστρατείες. Παράλληλα,ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται υπενθύμιση στο προσωπικό για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο χώρο εργασίας, όπως:

 • Κλείσιμο των υπολογιστών, φωτιστικών και κλιματιστικών με το πέρας της εργασίας
 • Επανεξέταση φωτισμού σε χώρους όπου είναι υπερβολικός και υπάρχουν λαμπτήρες πυράκτωσης ή φωτιστικά σε κακή κατάσταση
 • Ρύθμιση θερμοστάτη το χειμώνα στους 28o C και ψύξης το καλοκαίρι στους 21o C