Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

H Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συστάθηκε με την από 07.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τρία  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Με την ίδια απόφαση καταργήθηκε η επιτροπή αμοιβών, που είχε συσταθεί με παλαιότερη απόφασή του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon