Μέγεθος κειμένου + -
Συμμετοχή  σε δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων

Συμμετοχή σε δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων

Η MYTILINEOS δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της σε ετήσια βάση στο πλαίσιο ειδικών αξιολογήσεων αναλυτών, εταιρειών κοινωνικά υπευθύνων επενδύσεων (Social Responsible Investments) και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

 

Η Σειρά Δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από την FTSE Russell, ενός παγκοσμίου εμβέλειας παρόχου χρηματιστηριακών δεικτών (επωνυμία της κοινοπραξίας μεταξύ της FTSE International Limited και της Frank Russell Company) που μετρά την επίδοση των εταιριών ως προς την εφαρμογή σημαντικών πρακτικών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Οι Δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της αγοράς για τη δημιουργία και αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων και άλλων προϊόντων. Η FTSE Russell, πιστοποιεί ότι η MYTILINEOS αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε η μετοχή της να συμπεριληφθεί σε αυτές της Σειράς Δεικτών FTSE4Good (Emerging Index), τοποθετώντας ταυτόχρονα την εταιρεία στην παγκόσμια λίστα των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους που προκύπτουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies