Μέγεθος κειμένου + -

Ηλεκτρική Ενέργεια και
Εμπορία Φυσικού Αερίου

Μεταλλουργία

Έργα EPC

Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία, στους τομείς Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Σήμερα, η Εταιρεία έχει παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής με δραστηριότητα σε 29 χώρες και περισσότερους από 2.700 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.