Μέγεθος κειμένου + -

Ηλεκτρική Ενέργεια και
Εμπορία Φυσικού Αερίου

Μεταλλουργία

Έργα EPC

Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία, στους τομείς Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Σήμερα, η Εταιρεία έχει παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής με δραστηριότητα σε 29 χώρες και περισσότερους από 2.700 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies