Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Μεταλλουργία

Μεταλλουργία

Για την Εταιρεία MYTILINEOS, η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο.

Μέσω των ενεργειακών, βιομηχανικών και των περιβαλλοντικών επενδύσεων στο εργοστασιακό συγκρότημα της MYTILINEOS στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, η Εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, η MYTILINEOS διαθέτει την σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο.

Η στρατηγική της Εταιρείας στον Τομέα της Μεταλλουργίας εστιάζει στην:

  • Παροχή βέλτιστων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες, πέρα από απλή διάθεση εμπορευμάτων
  • Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης, για την ισχυροποίηση του κλάδου
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνων

Το εργοστάσιο αλουμινίου της MYTILINEOS παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 182.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 820.000 τόνους σε αλουμίνα. Το εργοστασιακό συγκρότημα της Εταιρείας στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και, έμμεσα περισσότερα από 400, και εφαρμόζει παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιομηχανιών παγκοσμίως.

Από την ίδρυση της έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή και είναι περήφανη που στηρίζει και στηρίζεται από γενιές εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη μιας βιομηχανίας που πρωτοπορεί σε τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την εμπορική ονομασία μέσω της οποίας η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στον τομέα της Μεταλλουργίας.