Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Κοινωνικός Απολογισμός

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

HTML | PDF |   | (18,44MB)

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 της MYTILINEOS είναι διαθέσιμη σε pdf ή online έκδοση.

Συνεργασίες και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία μας σε εθελοντική βάση συμμετέχει, συνεργάζεται, αποδέχεται ή υποστηρίζει πρωτοβουλίες και πρότυπα Ε.Κ.Ε. όπως:

  1. Την παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP-WATER με έτος πρώτης συμμετοχής το 2016.
  2. Το Οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact) το οποίο έχει προσυπογράψει και συμμετέχει από το 2008
  3. Το Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative, του οποίου τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία του Κοινωνικού του Απολογισμού έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει από το 2008
  4. Τη συμμετοχή της στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance)  Bloomberg Survey, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά το 2012
  5. Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στου οποίου τις ομάδες εργασίας και πρωτοβουλίες για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχει από το 2006
  6. Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, όπου είχε συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και ως εκ τούτου υιοθετεί τον σχετικό Κώδικα Αρχών
  7. Την υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας (ISO 9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) και Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS 18001) σε όλες τις θυγατρικές της εταιρείες

Η παγκόσμια πρωτοβουλία CDP στοχεύει στην αλλαγή της νοοτροπίας και την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος και να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι από τις επιπτώσεις της δραστηριότητας τους.  To CDP αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή και τη 2η πιο δημοφιλή, μετά το δείκτη DJSI (Dow Jones Sustainability Index), Mη χρηματοοικονομικών περιβαλλοντολογικών, πληροφοριών για επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές καθώς και για άλλες ομάδες Κοινωνικών Εταίρων. Οι τρεις μεγάλες κατηγορίες δημοσίευσης στοιχείων που εξετάζει η πρωτοβουλία και αφορούν στις επιχειρήσεις είναι: Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΟ ΝΕΡΟ & Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.

Η MYTILINEOS, από το 2016, συμμετέχει εθελοντικά στην παγκόσμια βιώσιμης ανάπτυξης πρωτοβουλία CDP – WATER με τη δημοσιοποίηση εκτενών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ειδικότερα στους Τομείς της Μεταλλουργίας και της Ηλεκτρικής Ενέργειας.