Μέγεθος κειμένου + -
Δεσμεύσεις σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δεσμεύσεις σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η MYTILINEOS συμμετέχει οικειοθελώς, συνεργάζεται, και υποστηρίζει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες/φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

O Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, από τον Νοέμβριο του 2019 συμμετέχει στην παγκόσμια Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου, Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Η πρωτοβουλία ASI είναι ένας διεθνής Οργανισμός τυποποίησης και πιστοποίησης που ενθαρρύνει και ευθυγραμμίζει τις εταιρίες του κλάδου αλουμινίου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης παραγωγής. H MYTILINEOS σε πρώτο στάδιο, στοχεύει στην απόκτηση του ASI Performance Standard, το οποίο σχετίζεται με την δημιουργία και τη διατήρηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών καθώς και κριτηρίων διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη παραγωγή και η ορθολογική χρήση του αλουμινίου. Για την MYTILINEOS  η συμμετοχή της στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εκτός του ότι αποτελεί μια δημιουργική επιχειρηματική πρόκληση, αναδεικνύει και την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας για μια ανθρακικά ουδέτερη παραγωγική διαδικασία στον Τομέα Μεταλλουργίας μέχρι το 2030.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies