Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Πρακτικές Αγοράς

Πρακτικές Αγοράς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Στην MYTILINEOS δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων  της. Η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η συνεχής υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών του, αποτελούν για την Εταιρεία πεδίο συνεχούς ανάπτυξης. Η Εταιρεία εξ αιτίας της ποικιλίας των Τομέων Δραστηριότητας  της και της γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων  της, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πελατειακής βάσης ιδιαίτερα στους Τομείς της Μεταλλουργίας και των Έργων EPC.

Στον Τομέα της Μεταλλουργίας, οι επιδράσεις στις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των πρωτογενών προϊόντων της Εταιρείας σχετίζονται με την τελική χρήση των δευτερογενών προϊόντων που θα προκύψουν από τους μεταποιητές πελάτες της. Η Εταιρεία δεσμεύεται και φροντίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων  της, σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών της, «ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ». Προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, η Εταιρεία διαχειρίζεται διεργασίες και μέσα, που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής επίπτωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της, επιδιώκοντας το όφελος των πελατών της και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

Στον Τομέα των Έργων EPC, εκτός του ότι λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς ισχύοντες κανονισμοί για τη σχεδίαση τέτοιων έργων, όπως και ο έλεγχος των υπεργολάβων για την εφαρμογή της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής, υφίσταται λεπτομερής παρακολούθηση των μέτρων και των χαρακτηριστικών ποιότητας, ασφάλειας & υγιεινής των τελικών έργων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των  καθορισμένων απαιτήσεων των πελατών. Αυτό πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια της υλοποίησης του κάθε έργου σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι να «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ».