Μέγεθος κειμένου + -
Ανώτερη Διοίκηση

Ανώτερη Διοίκηση

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου - Εντεταλμένος Σύμβουλος
ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ
Γενικός Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής Έργων SES
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
Γενικός Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 
Γενικός Διευθυντής Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΛΕΝΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ
Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ - Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης
ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΟΥΖΑΛΗ
Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies