Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ανώτερη Διοίκηση

Ανώτερη Διοίκηση

ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ
Γενικός Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής Έργων EPC
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Eμπορίας Φυσικού Αερίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΛΕΝΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ
Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΟΥΖΑΛΗ
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing