Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Τοπικές Κοινωνίες

Τοπικές Κοινωνίες

Με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, η δέσμευση μας, εστιάζει στα εξής:

  • Προσφορά θέσεων απασχόλησης με την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων
  • Ευημερία μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής
  • Δημιουργία εισοδημάτων μέσω των κοινωνικών επενδύσεων
  • Επέκταση της δια βίου εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των πολιτών
  • Προώθηση και διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και των τεχνών