Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Κοινωνικές Υποδομές

Κοινωνικές Υποδομές

Η κοινωνική πολιτική της Εταιρείας μας συμβαδίζει, σε μεγάλο βαθμό, με την κοινωνική πολιτική των τοπικών κοινωνιών που λειτουργεί και δραστηριοποιείται. Μέλημα μας αποτελεί η ανάληψη συντονισμένων δράσεων οικονομικής, αλλά και τεχνικής αρωγής που ανταποκρίνονται σε έργα τοπικής υποδομής, καθώς και σε ενέργειες αντιμετώπισης των άμεσων τοπικών αναγκών. Ενδεικτικά, οι δωρεές ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων, η όρυξη υδρογεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η πλήρης οικονομική κάλυψη της ολοκλήρωσης έργων των τοπικών κοινοτήτων (π.χ. διαμόρφωση δρόμων, ολοκλήρωση σχολικών κτηρίων κ.α.) αποτελούν βασικές μας πρωτοβουλίες που απαντούν σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες.