Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Εργασιακές πρακτικές & Ανθρώπινα δικαιώματα

Εργασιακές πρακτικές & Ανθρώπινα δικαιώματα

Αναγνωρίζοντας την αξία της συμβολής των ανθρώπων μας στην επιχειρηματική πορεία και στη μελλοντική μας ανάπτυξη, δεσμευόμαστε για τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες στελέχωσης, τα πακέτα αμοιβών, τα συστήματα επιβραβεύσεων, τις παροχές και τις διευκολύνσεις προς τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους, που προσφέρονται πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.