Μέγεθος κειμένου + -
Διαθέσιμες Θέσεις

Διαθέσιμες Θέσεις

Community Liaison Manager based in Melbourne, Australia

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Community Liaison Manager based in Melbourne, Australiafor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Junior Project Manager for Solar

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Project Manager for solar for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Junior Electrical Engineers

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Junior Electrical Engineers for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.


IT Billing Operator

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development, is currently seeking to hire an IT Billing Operator.


Μηχανικός Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Ενεργειακού Κέντρου Αγ. Νικολάου

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανικού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης”, για το Ενεργειακό Κέντρο Αγ. Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.


Αγοραστής Υπηρεσίας Προμηθειών

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Αγοραστή Υπηρεσίας Προμηθειών”.


Γραμματειακή Υποστήριξη

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει θέση Γραμματειακής Υποστήριξης, στο Ενεργειακό Κέντρο Κορίνθου (Κόρινθος Power).


Compliance Officer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Compliance Officer.


Γραμματέας

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει θέση Γραμματέα στα γραφεία του Τομέα Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας στη Θεσσαλονίκη.


Senior Project Operations Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Project Operations Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Junior Project Operations Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Project Operations Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Site Electrical Engineer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Site Electrical Engineer for the sites (worldwide) of the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.


Civil Engineer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Civil Engineer for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.


Project Planner

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Planner for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.


Project Manager based in London

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager based in London, UK for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Engineerbased in Thessalonikifor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Μηχανικός Υποστήριξης Συντήρησης

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Υποστήριξης Συντήρησης, στο Ενεργειακό Κέντρο Κορίνθου (Κόρινθος Power)


Μηχανικός Έργων ΑΠΕ – Ηλεκτρικά Δίκτυα

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Έργων ΑΠΕ – Ηλεκτρικά Δίκτυα, αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΑΠΕ, του Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου


Τεχνικός Λειτουργίας ΑΠΕ

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Τεχνικού Λειτουργίας και Συντήρησης ΑΠΕ, αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανάπτυξης & Λειτουργίας ΑΠΕ, του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας στο Μαρούσι


Quality Engineer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Quality Engineer for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.


Επιτηρητής Πεδίου Βάρδιας

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Επιτηρητή Πεδίου Βάρδιας, στο Ενεργειακό Κέντρο Κορίνθου (Κόρινθος Power)


Monitoring Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Monitoring Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development.


Επιτηρητής Πεδίου Βάρδιας

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Επιτηρητή Πεδίου Βάρδιας στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας


Χειριστής Μονάδας Βάρδιας

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Χειριστή Μονάδας Βάρδιας στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας


Επικουρικός Χειριστής – Ηλεκτρολόγος Βάρδιας

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Επικουρικού Χειριστή – Ηλεκτρολόγου Βάρδιας στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας


Senior Legal Counsel based in the UK

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Legal Counsel based in the UK for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


HSE Project Manager based in Orchomenus, Greece

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a HSE Project Manager based in Orchomenus, Greece for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


Operations and Maintenance (O&M) Senior Engineer based in Livadia

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an Operations and Maintenance (O&M) Senior Engineer based in Livadia for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


Operations and Maintenance Project Manager based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an Operations and Maintenance (O&M) Project Manager based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies