Μέγεθος κειμένου + -
Διαθέσιμες Θέσεις

Διαθέσιμες Θέσεις

Site Health-Safety & Environmental (HSE) Manager

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Site Health-Safety & Environmental Manager for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.


Μηχανικός Υποστήριξης Συντήρησης

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Υποστήριξης Συντήρησης, στο Ενεργειακό Κέντρο Κορίνθου (Κόρινθος Power).

 


Project Manager based in Chile

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager based in Chile for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Regulatory Affairs Officer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Regulatory Affairs Officer.


HV Construction Manager in Central Asia

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an HV Construction Manager in Central Asia, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Electrical Project Engineers based in the UK and/or Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Electrical Project Engineers based in London, UK and/or Italy, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Project Manager based in the UK and/or Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager based in London, UK and or Italy, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Project Managers based in Central Asia

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager who will be based in Central Asia and manage projects in the region (Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia) for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Senior Project Operations Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Project Operations Engineer based in Thessalonikifor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Senior Electrical Site Engineer based in Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Site Engineer based in Italyfor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Engineerbased in Thessalonikifor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Mechanical Project Engineer based in Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Mechanical Project Engineer based in Italy for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Junior Project Manager based in London

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Project Manager based in London, UKfor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Junior Civil Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Civil Engineer based in Thessalonikifor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Grid Project Director based in London

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Grid Project Director based in London, UK for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Project Manager based in Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager (SPV Projects) based in Italy for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Μηχανικός Έργων ΑΠΕ – Ηλεκτρικά Δίκτυα

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Έργων ΑΠΕ – Ηλεκτρικά Δίκτυα, αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΑΠΕ, του Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου.


Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki and/or Athens

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki and/or Athens for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


Operations and Maintenance (O&M) Site Engineers based in Thessaloniki, Xanthi

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Operations and Maintenance (O&M) Site Engineers based in Thessaloniki for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


Operations and Maintenance (O&M) Senior Engineers based in Thessaloniki, Xanthi, Kastoria, Volos, Alexandroupoli

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an Operations and Maintenance (O&M) Senior Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


QA/QC Reporting Manager based in Uzbekistan

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a QA/QC Reporting Manager, based in Uzbekistan, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

PDF   (302KB)
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies