Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διαθέσιμες Θέσεις

Διαθέσιμες Θέσεις

Assistant Project Manager (Arabic Speaking)

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Electric Power and Gas Trading, is currently seeking to hire Assistant Project Manager for Libya Project of METKA EPC Business Unit.


Administration Officer

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Electric Power and Gas Trading, is currently seeking to hire Administration Officer who will be based in Lybia and support the company’s office in Tobruk for METKA EPC Business Unit

 


Μηχανικός Επίβλεψης

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητεί σήμερα να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Επίβλεψης για τα εργοτάξια του τομέα EPC Έργων (ΜΕΤΚΑ) στην Γκάνα.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων”, στην περιοχή Καρύστου Ευβοίας.