Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διαθέσιμες Θέσεις

Διαθέσιμες Θέσεις

Τεχνικός Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Τεχνικού Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.


Sales Engineer

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Electric Power and Gas Trading, is currently seeking to hire Sales Engineer who will be based in Athens and support the Off-Grid / Hybrid Unit for METKA EPC Business Unit.


Proposals Engineer

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Proposals Engineer του τομέα έργων EPC στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.


Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Υπηρεσία Διαχείρισης Συστημάτων ISO και Κανονιστικής Συμμόρφωσης  του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.