Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η MYTILINEOS εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετεί πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν διεθνώς, με στόχο την διασφάλιση της διαφάνειας και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας του της. Βασική επιδίωξη είναι η διασφάλιση των συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας καθώς και η μεγιστοποίηση του οφέλους που αποκομίζουν οι μέτοχοι και το επενδυτικό κοινό. Με γνώμονα τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης η MYTILINEOS χαράσσει τη στρατηγική της και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις πολιτικές και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.


Ετήσια Δελτία

2017 Ετήσιος Απολογισμός

2017 Ετήσιος Απολογισμός

HTML | PDF |   | (4,56MB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2017 σε μορφή pdf ή online έκδοση