Μέγεθος κειμένου + -
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η MYTILINEOS εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018 (THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018), που αντανακλά τη νέα της στρατηγική, βασισμένη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών. Mέσω της νέας εταιρικής δομής και διακυβέρνησής της, η MYTILINEOS επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου  με τους επενδυτές της με απώτερο σκοπό την αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της. Με οδηγό τις νέες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, η MYTILINEOS χαράσσει τη στρατηγική της και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις πολιτικές, τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τα συμφέροντα των μετόχων της.


Ετήσια Δελτία

2019 Ετήσιος Απολογισμός

2019 Ετήσιος Απολογισμός

| PDF |   | (4,65MB)
| HTML |   | (2KB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2019 σε μορφή pdf ή online έκδοση

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies