Μέγεθος κειμένου + -
Επενδύοντας στο Μέλλον

Επενδύοντας στο Μέλλον

Για την MYTILINEOS, η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της Εταιρείας.

Όραμα και αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα της Εταιρείας για επιχειρηματική αριστεία.

Η δραστηριοποίησή της MYTILINEOS σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς της εγχώριας βιομηχανίας, η δυναμική της παρουσία στον ενεργειακό κλάδο και η συνεχής ανάπτυξη της, προσφέρει στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:

  • Αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης
  • Διαχειριστούν νέες προκλήσεις
  • Καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Προωθήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης και
  • Αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies