Μέγεθος κειμένου + -
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 24/02/2021
Τελευταία Τιμή (€) €12,39
Μεταβολή (%) +0,24%
Υψηλό Ημέρας (€) €12,63
Χαμηλό Ημέρας (€) €12,38
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 141.451,00