Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 20/08/2018
Τελευταία Τιμή (€) €8,00
Μεταβολή (%) -1,23%
Υψηλό Ημέρας (€) €8,18
Χαμηλό Ημέρας (€) €8,00
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 90.017,00