Μέγεθος κειμένου + -
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 10/07/2020
Τελευταία Τιμή (€) €7,37
Μεταβολή (%) -1,34%
Υψηλό Ημέρας (€) €7,47
Χαμηλό Ημέρας (€) €7,31
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 188.821,00