Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 18/04/2019
Τελευταία Τιμή (€) €9,61
Μεταβολή (%) -0,83%
Υψηλό Ημέρας (€) €9,75
Χαμηλό Ημέρας (€) €9,59
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 238.037,00