Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 21/06/2019
Τελευταία Τιμή (€) €10,17
Μεταβολή (%) +2,11%
Υψηλό Ημέρας (€) €10,17
Χαμηλό Ημέρας (€) €9,87
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 331.217,00