Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 07/12/2018
Τελευταία Τιμή (€) €7,99
Μεταβολή (%) +1,14%
Υψηλό Ημέρας (€) €8,11
Χαμηλό Ημέρας (€) €7,96
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 172.572,00