Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 15/02/2019
Τελευταία Τιμή (€) €8,71
Μεταβολή (%) +0,11%
Υψηλό Ημέρας (€) €8,75
Χαμηλό Ημέρας (€) €8,65
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 114.105,00