Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 17/08/2018
Τελευταία Τιμή (€) €8,10
Μεταβολή (%) +1,25%
Υψηλό Ημέρας (€) €8,20
Χαμηλό Ημέρας (€) €8,00
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 141.099,00