Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 16/10/2018
Τελευταία Τιμή (€) €8,00
Μεταβολή (%) +1,01%
Υψηλό Ημέρας (€) €8,09
Χαμηλό Ημέρας (€) €7,91
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 141.191,00