Μέγεθος κειμένου + -
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 09/04/2020
Τελευταία Τιμή (€) €6,51
Μεταβολή (%) -1,96%
Υψηλό Ημέρας (€) €6,88
Χαμηλό Ημέρας (€) €6,45
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 439.597,00