Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος:
Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος: Αναζήτηση

Λ.Υ. Ονομ/μο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ. Ημ/νία Αγορά Τεμ. Αξία (€) Α/Π Είδος Π.
Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ίδιος 22 Δεκ 2014 ΧΑ 50 26.095,00€ Π Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 11 Δεκ 2014 ΧΑ 105.000 539.826,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 10 Δεκ 2014 ΧΑ 100.000 527.540,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 09 Δεκ 2014 ΧΑ 308.000 1.675.797,20€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Aλλος Διευθυντής Ο Ίδιος 02 Δεκ 2014 ΧΑ 1.000 6.210,00€ Π Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 12 Νοε 2014 ΧΑ 60.000 339.060,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ίδιος 11 Νοε 2014 ΧΑ 50 28.200,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 11 Νοε 2014 ΧΑ 80.000 453.944,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 10 Νοε 2014 ΧΑ 162.000 898.063,20€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 07 Νοε 2014 ΧΑ 185.000 1.050.892,50€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Aλλος Διευθυντής Ο Ίδιος 16 Οκτ 2014 ΧΑ 1.000 5.182,25€ Α Μετοχή (Κοινή) -
B WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 14 Οκτ 2014 ΧΑ 5.000 28.538,78€ Α Μετοχή (Κοινή) -
B WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 03 Οκτ 2014 ΧΑ 10.000 60.080,81€ Α Μετοχή (Κοινή) -
B WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 02 Οκτ 2014 ΧΑ 30.000 186.659,81€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Υπόχρεο Πρόσωπο Ο Ιδιος 13 Ιαν 2014 ΧΑ 315 2.000,25€ Π Μετοχή (Κοινή) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16