Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος:
Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος: Αναζήτηση

Λ.Υ. Ονομ/μο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ. Ημ/νία Αγορά Τεμ. Αξία (€) Α/Π Είδος Π.
Β ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 17 Απρ 2019 ΧΑ 5.000 48.602,92€ Π Μετοχή (Κοινή) -
Β ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 15 Απρ 2019 ΧΑ 5.000 48.367,50€ Π Μετοχή (Κοινή) -
Α ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ίδιος 04 Απρ 2019 ΧΑ 2.907 26.895,71€ A Μετοχή (Κοινή) -
Α ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ίδιος 03 Απρ 2019 ΧΑ 2.093 19.253,97€ A Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ο Ίδιος 28 Μαρ 2019 ΧΑ 10.000 88.995,30€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΔΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Άλλος Διευθυντής Ο Ίδιος 10 Οκτ 2018 ΧΑ 100 101.916,66€ Π Χρεωστικός Τίτλος -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 15 Μαρ 2018 ΧΑ 1.902 1.888.686,00€ Α Παράγωγα -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 15 Μαρ 2018 ΧΑ 1.902 1.902.000,00€ Π Παράγωγα -
B ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 14 Φεβ 2018 ΧΑ 18.000 169.200,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 31 Ιαν 2018 ΧΑ 122 122.630,00€ Α Παράγωγα -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 11 Ιαν 2018 ΧΑ 253 243.211,00€ Π Παράγωγα -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 10 Ιαν 2018 ΧΑ 117 111.658,00€ Π Παράγωγα -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 09 Ιαν 2018 ΧΑ 190 179.349,00€ Π Παράγωγα -
Β ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Δεκ 2017 ΧΑ 18.718.330 18.156.780,10€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Ο Ίδιος 21 Δεκ 2017 ΧΑ 18.718.330 18.156.780,10€ Π Μετοχή (Κοινή) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17