Μέγεθος κειμένου + -

Η MYTILINEOS,

ως μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις της βαριάς βιομηχανίας, παρέχει περισσότερες από 2.700 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.

H εταιρική κουλτούρα της MYTILINEOS

είναι το συνεκτικό στοιχείο που διασφαλίζει τη σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος της Εταιρείας και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή.

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση

του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για την MYTILINEOS προτεραιότητα και πάγια επένδυση.

Η Εταιρεία παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον

όπου όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, καθώς και ευκαιρίες για προσωπική και ομαδική εξέλιξη, μέσα από υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά.

«Κανένα Ατύχημα και κανένα επαγγελματικό νόσημα».

Στην Εταιρεία και σε όλους του τομείς δραστηριότητας εφαρμόζεται αδιαπραγμάτευτα πολιτική διαχείρισης «Ασφάλειας και Υγιεινής» με ένα και μοναδικό στόχο: «Κανένα Ατύχημα και Κανένα Επαγγελματικό Νόσημα».

Όραμα και αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας

είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα της Εταιρείας για επιχειρηματική αριστεία.

mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies