Μέγεθος κειμένου + -
Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια

Για την MYTILINEOS η προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και καθημερινή μέριμνα και καθήκον. Στην Εταιρεία και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας εφαρμόζεται αδιαπραγμάτευτα πολιτική διαχείρισης «Ασφάλειας και Υγιεινής» με ένα και μοναδικό στόχο: «Κανένα Ατύχημα και Κανένα Επαγγελματικό Νόσημα».

Δέσμευσή μας:

Η εξασφάλιση της παραπάνω συνθήκης, με σύγχρονες μεθόδους, αδιάκοπη επαγρύπνηση και κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων.

 

Ετήσια Δελτία

2019 Ετήσιος Απολογισμός

2019 Ετήσιος Απολογισμός

| PDF |   | (4,65MB)
| HTML |   | (2KB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2019 σε μορφή pdf ή online έκδοση

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies