Μέγεθος κειμένου + -
Πως δημιουργούμε αξία

Πως δημιουργούμε αξία

Ο τρόπος με τον οποίο η MYTILINEOS δημιουργεί και προσφέρει αξία αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου. Από την προσέγγιση των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες της, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση και το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων της μέχρι και την άντληση εσόδων, η εταιρεία δημιουργεί μία σημαντική αλυσίδα αξίας με ισχυρή κοινωνική και οικονομική επίδραση. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας η MYTILINEOS  υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους σφαίρα επιρροής. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που εκτείνεται, πέρα από τα όρια δραστηριοποίησης της εταιρείας, στην εγχώρια απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά. Ακολουθεί η παρουσίαση της αξίας που παράγει η MYTILINEOS σε όρους Ενιαίων Δεικτών Επίδοσης (KPIs), Κοινωνικού προϊόντος και Κοινωνικο οικονομικού αποτυπώματος.

Αποτελεί μία ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή που συνδυάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, που προκύπτουν από την αξιοποίηση των οικονομικών, των βιομηχανικών, των ανθρώπινων, των φυσικών και των κοινωνικών πόρων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της δραστηριότητας της. Παράλληλα αναλύεται η μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση, από την οποία εξαρτάται ο βαθμός ενίσχυσης, διατήρησης ή μείωσης της αξίας που παράγει η MYTILINEOS σε ετήσια βάση.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies