Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Κοινωνικός Απολογισμός

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

HTML | PDF |   | (18,44MB)

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 της MYTILINEOS είναι διαθέσιμη σε pdf ή online έκδοση.

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Βασικό στόχο της Εταιρείας μας αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, σε όλους τους Τομείς Δραστηριότητας, που να χαρακτηρίζεται από «Κανένα Ατύχημα και Κανένα Επαγγελματικό Νόσημα». Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες), αλλά και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών στους χώρους εργασίας, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.