Μέγεθος κειμένου + -
GRI

GRI

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών για την έκδοση εκθέσεων αειφορίας. Σήμερα, οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και οδηγίες λειτουργούν ως ένα παγκόσμια αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς, τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης ενός οργανισμού. H MYTILINEOS έχει υιοθετήσει οικειοθελώς, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI στη διαδικασία υλοποίησης της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες εκδόσεις του οργανισμού, όπως τα νέα «GRI Standards».

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies