Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Global Reporting Initiative

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών στην έκδοση Κοινωνικών Απολογισμών, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους οργανισμούς σε  οποιοδήποτε μέγεθος ή κλάδο κι αν ανήκουν. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και οδηγίες έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI, λειτουργούν ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς, τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης ενός οργανισμού. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου πλαισίου, που εκτός από το γενικό του χαρακτήρα εξειδικεύεται και σε σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς, έχει συμφωνηθεί από ένα ευρύ φάσμα Ενδιαφερόμενων Μερών από όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα του.

Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούμε  εθελοντικά, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI στη διαδικασία υλοποίησης του ετήσιου Κοινωνικού μας Απολογισμού, ακολουθώντας παράλληλα τις νεότερες εκδόσεις του προτύπου όπως την έκδοση GRI - G4. Επίσης, η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένος Organizational Stakeholder του GRI, υποστηρίζοντας την αποστολή του για την ανάπτυξη και διάδοση των κοινά αποδεκτών αρχών στη δημιουργία των Κοινωνικών Απολογισμών, μέσω διεθνών συμμετοχικών διαδικασιών.