Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

30 Οκτωβρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

01 Οκτωβρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

03 Σεπτεμβρίου 2007

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,84

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,54%

Κεφαλαιοποίηση

€1.263.157.863,24