Μέγεθος κειμένου + -
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

30 Μαΐου 2008

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

19 Μαΐου 2008

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

08 Μαΐου 2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,84

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,13%

Κεφαλαιοποίηση

€1.120.266.702,24
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies