Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

07 Δεκεμβρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

26 Νοεμβρίου 2007

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

12 Νοεμβρίου 2007

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,84

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,54%

Κεφαλαιοποίηση

€1.263.157.863,24