Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

26 Νοεμβρίου 2007

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

12 Νοεμβρίου 2007

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

30 Οκτωβρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,10

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,25%

Κεφαλαιοποίηση

€1.157.418.404,10