Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

08 Μαΐου 2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

07 Δεκεμβρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

26 Νοεμβρίου 2007

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,00

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,81%

Κεφαλαιοποίηση

€1.286.020.449