Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

19 Μαΐου 2008

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

08 Μαΐου 2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

07 Δεκεμβρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,10

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,25%

Κεφαλαιοποίηση

€1.157.418.404,10