Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

30 Μαΐου 2008

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

30 Μαΐου 2008

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

19 Μαΐου 2008

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,00

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,81%

Κεφαλαιοποίηση

€1.286.020.449