Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

30 Μαΐου 2008

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

19 Μαΐου 2008

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

08 Μαΐου 2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,14

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+2,65%

Κεφαλαιοποίηση

€1.163.134.050,54