Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

07 Μαΐου 2009

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

30 Μαΐου 2008

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

30 Μαΐου 2008

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,68

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-4,00%

Κεφαλαιοποίηση

€1.097.404.116,48