Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

11 Μαΐου 2010

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

07 Μαΐου 2009

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

30 Μαΐου 2008

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,84

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,54%

Κεφαλαιοποίηση

€1.263.157.863,24