Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

25 Μαΐου 2010

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11 Μαΐου 2010

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

07 Μαΐου 2009

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,00

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,81%

Κεφαλαιοποίηση

€1.286.020.449