Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

07 Ιουνίου 2010

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

25 Μαΐου 2010

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11 Μαΐου 2010

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,10

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,25%

Κεφαλαιοποίηση

€1.157.418.404,10