Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,78

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,02%

Κεφαλαιοποίηση

€1.111.693.232,58