Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,78

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,02%

Κεφαλαιοποίηση

€1.111.693.232,58