Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,14

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+2,65%

Κεφαλαιοποίηση

€1.163.134.050,54