Μέγεθος κειμένου + -
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

24 Ιουνίου 2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,84

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,13%

Κεφαλαιοποίηση

€1.120.266.702,24
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies