Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

23 Μαΐου 2005

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

24 Ιουνίου 2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€9,00

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,81%

Κεφαλαιοποίηση

€1.286.020.449