Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

24 Ιουνίου 2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,84

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,54%

Κεφαλαιοποίηση

€1.263.157.863,24