Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

24 Ιουνίου 2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,14

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+2,65%

Κεφαλαιοποίηση

€1.163.134.050,54