Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

28 Δεκεμβρίου 2005

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

23 Μαΐου 2005

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

24 Ιουνίου 2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,10

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,25%

Κεφαλαιοποίηση

€1.157.418.404,10