Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

14 Ιουνίου 2006

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

30 Μαΐου 2006

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

16 Μαΐου 2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,47

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,83%

Κεφαλαιοποίηση

€1.210.288.133,67