Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

24 Απριλίου 2007

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

16 Φεβρουαρίου 2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

25 Σεπτεμβρίου 2006

B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,94

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,25%

Κεφαλαιοποίηση

€1.134.555.818,34