Μέγεθος κειμένου + -
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,91

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,56%

Κεφαλαιοποίηση

€1.273.160.244,51
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies