Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€10,10

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-1,66%

Κεφαλαιοποίηση

€1.443.200.726,10