Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€7,99

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+1,14%

Κεφαλαιοποίηση

€1.141.700.376,39