Μέγεθος κειμένου + -
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€6,51

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-1,96%

Κεφαλαιοποίηση

€930.221.458,11