Μέγεθος κειμένου + -
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€11,07

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,91%

Κεφαλαιοποίηση

€1.581.805.152,27
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies