Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,71

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,11%

Κεφαλαιοποίηση

€1.244.582.012,31