Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Εμπορία Φυσικού Αερίου

Εμπορία Φυσικού Αερίου

Το όραμα της MYTILINEOS είναι να αποτελέσει την κορυφαία εταιρεία Εμπορίας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα με σημαντική διεθνή παρουσία, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο σε αυτό το κρίσιμο γεωγραφικά σημείο της ροής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη του Τομέα Εμπορίας Φυσικού Αερίου:

  • την Τεχνογνωσία,
  • την Ταχύτητα και την Αποτελεσματικότητα στην Προμήθεια
  • την Καινοτομία και την Ευελιξία,
  • τις Ανταγωνιστικές χρεώσεις και τις εναλλακτικές επιλογές,
  • και τη δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η MYTILINEOS συμμετέχει στην M&M Gas, μία ιδιωτική εταιρεία που εγκαινίασε την απελευθερωμένη ελληνική αγορά φυσικού αερίου, παραδίδοντας το πρώτο ιδιωτικό φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ.

Η M&M Gas ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2010 από τη MYTILINEOS Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων και την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Επιπλέον της κύριας δραστηριότητάς της, που είναι η εξασφάλιση, εμπορία και διάθεση φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών μεταφοράς, όσο και σε υγροποιημένη μορφή (ΥΦΑ), η M&M Gas είναι επίσης σε θέση να αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση εγκαταστάσεων, αγωγών μεταφοράς και δικτύων φυσικού αερίου και άλλων σχετικών υποδομών, καθώς και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοίκησης έργου στους σχετικούς τομείς.

Η MYTILINEOS, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, σημαντικός παίκτης του ενεργειακού κλάδου στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά, με παρουσία στους τομείς τόσο της εξερεύνησης και άντλησης (upstream), όσο και της διύλισης, επεξεργασίας και εμπορίας (downstream) πετρελαίου και φυσικού αερίου, ένωσαν τις δυνάμεις τους με όραμα να δημιουργήσουν την κορυφαία εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα.