Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
16 Ιουν 2010

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010.
20 Μαϊ 2010

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2010 & Ενημέρωση Αναλυτών

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2010 & Ενημέρωση Αναλυτών, Πέμπτη 20 Μαΐου 2010.
19 Μαϊ 2010

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2010

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2010, Τετάρτη 19 Μαΐου 2010.
31 Μαρ 2010

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2009 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2009 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών, Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010.
30 Μαρ 2010

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2009

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2009, Τρίτη 30 Μαρτίου 2010.
12 Νοε 2009

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2009 & Ενήμέρωση Επενδυτών

11 Νοε 2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2009

06 Αυγ 2009

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2009 & Ενήμέρωση Επενδυτών

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2009 & Ενήμέρωση Επενδυτών, Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009.
05 Αυγ 2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2009, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009.
24 Ιουν 2009

Παρουσίαση Αναλυτών

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14

Γράφημα Μετοχής