Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
14 Μαϊ 2012

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2011 – Record Date

10 Μαϊ 2012

Αποκοπή Μερίσματος 2011

08 Μαϊ 2012

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

29 Μαρ 2012

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2011

28 Μαρ 2012

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικ. Καταστάσεων 2011 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

17 Νοε 2011

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2011

16 Νοε 2011

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2011

04 Αυγ 2011

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2011 & Ενημέρωση Αναλυτών

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2011 & Ενημέρωση Αναλυτών, Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011.
03 Αυγ 2011

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2011

18 Ιουλ 2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15

Γράφημα Μετοχής