Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
22 Νοε 2012

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2012

21 Νοε 2012

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2012

09 Αυγ 2012

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2012 & Ενημέρωση Αναλυτών

08 Αυγ 2012

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2012

27 Ιουν 2012

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

18 Μαϊ 2012

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2011

17 Μαϊ 2012

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2012

14 Μαϊ 2012

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2011 – Record Date

10 Μαϊ 2012

Αποκοπή Μερίσματος 2011

08 Μαϊ 2012

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14

Γράφημα Μετοχής